Datingstpaul com

Ifølge befolkningframskrivingens hovedalternativ, vil antall innvandrere i Norge gå fra om lag 700.000 i dag, til 1,7 millioner i 2060, der nesten all vekst vil være ikke-vestlige innvandrere.

De som kommer til Norge skriver under på en samfunnskontrakt om å delta og bidra i samfunnet.

Det er en ny situasjon, men det er opp til oss hvordan dette skal prege samfunnet vårt.

Gjennom god integrering kan vi sørge for at innvandringen fremdeles er en fordel for Norge, sier hun.

En mislykket integreringspolitikk vil som nylig dokumentert av kunnskapsministeren medføre at fire ganger så høye kostnader som en god integreringspolitikk hvor innvandrerbarn får en god grunnopplæring med en gang de kommer hit», skriver Venstre i en uttalelse til Nettavisen.

Partiet påpeker samtidig at det er veldig vanskelig å spå om framtida.

Leave a Reply