Dahilan ng pagdating ng mga kastila sa pilipinas

FIESTA 2010 SCHEDULE OF ACTIVITIES DALAW BIRHEN NG SOLEDAD September 2– October 8 : San Antonio de Padua Parish October 6-October 7 : Stella Maris Chapel October 7-October 8 : St. Ayon sa ilang tao mula sa Antique Dealers Association of the Philippines, ang larawang ito ang pinakamatandang nananatiling larawan ni Maria dito sa bansa.

Angel Mariano Halina't makiisa at makisaya sa Dakilang kapistahan ng Ina, Reina at Patrona ng buong Lalawigan ng Kabite! Ang pinagpipitaganang larawan ng La Virgen de la Soledad de Porta Vaga ay isang napakahalagang kayamanang ipinamana sa mga Caviteño mula sa kanilang mga “antepasados” (ninuno).

Basa Street Sponsored by the City Government COMELONANovember 20, Saturday, 9AM, R. Dala ng matinding pighati, walang nagawa si Maria kung hindi ang manahimik sa kanyang pag-iisa at pagbulayan ang paghihirap at pagpapakasakit ng kanyang Anak. Sa pagdami ng mga namimintuho, ang mga palamuti sa larawan ay nadaragdagan.

Vicar Apostolic of Puerto Princesa, Palawan SOLEMN PROCESSIONNovember 14, Sunday, 7PM, San Roque Parish OCTAVANovember 14–November 20, San Roque Parish FEEDING PROGRAM FOR 600 CHILDRENNovember 19, Friday, 10AM, San Roque Parish Sponsored by U. Retired Activities Office Cavite (RAO Cavite)CULTURAL SHOWNovember 19, Friday, 4PM, San Roque Parish Sponsored by the City Government PALARONG CAVITENONovember 20, Saturday, 8AM, R. Bishop Emeritus of Imus CONFIRMATIONNovember 21, Sunday, 10AM, San Roque Parish CONCELEBRATED MASSNovember 21, Sunday, 6PM, San Roque Parish Team Parishes:(San Roque, San Antonio de Padua, St. Joseph, the Worker, La Naval)GRAND PROCESSIONNovember 21, Sunday, PM, San Roque Parish HERMANO MAYOR: Bro. Subalit ang pinakakilalang tradisyon ay yaong nagsasabing inilalarawan si Maria noong gabi ng unang Biyernes Santo.

Kabilang na ang mga pangkasalukuyang mga himala ng paggaling, pagpapanumbalik ng mga pamilya at paglutas ng iba’t ibang mga suliranin.

Ang magarbo at napakarangyang pagdiriwang ng kapistahan sa Cavite ay impluwensiya ng mga mayroong katungkulang kastila na naninirahan sa lumang Puerto.

FIESTA 2010SCHEDULE OF ACTIVITIESDALAW BIRHEN NG SOLEDADSeptember 2– October 8 : San Antonio de Padua Parish October 6-October 7 : Stella Maris Chapel October 7-October 8 : St. Napakaraming mga himala ang nakamit sa pamamagitan ng La Virgen de la Soledad.

Joseph, the Worker Chapel October 24-October 25 : La Naval Chapel October 4- November 4 : St. Ang mahiwagang pagpapakita at di-maipaliwanag na pagdating ng larawan sa Cavite ay ang mga unang pagpapahayag ng kanyang mapaghimalang pamamatnubay.

Peter Parish October 8- November 4 : San Roque Parish NOVENANovember 5-November 13, San Roque Parish EXHIBIT OF DIFFERENT IMAGES/ICONS OF THE VIRGIN OF SOLITUDENovember 5-November 13, San Roque Parish BENEFIT BALLNovember 6, Saturday, 6PM, Montano Hall THANKSGIVING RALLY/ MOTORCADENovember 12, Friday, PMAssembly 1PM Coastal Bay Subdivision BLESSING OF ADORATION CHAPEL, GARAGE, ELECTRICAL ROOM, STAFF ROOMNovember 12, Friday, 5PM, San Roque Parish Blessing Bell Tower November 12, Friday, PM, San Roque Parish CONCELEBRATED MASSNovember 12, Friday, 6PM, San Roque Parish To be presided by: Most Rev. Nang nagkaroon ng unos noong 1830, tinamaan ng kidlat ang dambana ng Ermita na siyang dahilan ng pagkasunog ng altar at pagkawasak ng kapilya.

Ayon sa tradisyon, Daang taon na ang nakararaan nang isang gabing napakalakas na unos habang nagbabantay ang isang sundalong kastila sa pintuan ng Porta Vaga, isang nakakasilaw na liwanag ang kanyang nakita na nagmumula sa maalong karagatan ng Cañacao. Ang sundalo ay buong pitagan at pakumbabang nanikluhod sa harap ng Mahal na Birhen.

At sa puso ng bawat tunay na caviteño, sa kanilang buhay pananampalataya, ay matatagpuan ang kanilang Reyna. Habang papalapit ang liwanag sa kanyang kinatatayuan, isang kaakit-akit at malambing na tinig ang nagtanong kung bakit hindi niya nakikilala si Maria at sinabihan siyang Siya’y kanyang paraanin.

Leave a Reply