Chat per seks shqipetar

Pikërisht këtu qëndron edhe problemi, sepse gjykatat duhet të vlerësojnë se çfarë ka qenë pranim vullnetar i një akti seksual dhe a mjafton vetëm dakordimi me gojë për një marrëdhënie seksuale apo duhet të ketë edhe pëlqim me shkrim.

Qeveria në Stokholm, e cila e quan veten feministe, ka propozuar këtë ligj të ri pas debateve shumë të ashpra në fushatën “#Me Too”, në verën e vitit të kaluar.

Prej ditës së dielë partnerët në Suedi duhet të kenë pëlqimin e palës tjetër për marrëdhënie seksuale.

Sapo e morën vesh lajmin deputetët shqiptarë thanë: Pse të mos e bëjmë edhe ne një ligj të tillë!

Pra që ka thënë se nuk do seks apo është mbrojtur nga ky akt i padëshiruar. Nëse nuk ka ndonjë dëshmi të qartë se palët kanë qenë dakord për marrëdhënie seksuale, mund të ndodhë që ndonjëra palë të thotë më vonë se nuk ka dashur seks dhe për këtë pala tjetër të denohet.

Gjykatat në këtë vend nuk do të kenë fare lehtë për marrjen e vendimeve sepse gjatë marrëdhënieve seksuale zakonisht nuk ka ndonjë dëshmitarë të tretë, thonë kritikët.

Mijëra gra janë paraqitur menjëherë pas nisjes së fushatës në opinion dhe kanë rrëfyer historitë e tyre të dhunimeve apo ngacmimeve seksuale.Më pas i kanë treguar sesi do ia heqin turpin, apo sesi do të bëjnë marrëdhënie seksuale me të, nëse ai shkon t’i takojë.Madje, njëri prej tyre i tregoi djalit 13-vjeçar se ky favor kushtonte 50 euro, ose shumë të hollash në lekë.A duhet të kesh marrëveshje me shkrim para çdo seksi? Viktimat e dhunimeve apo seksit të padëshiruar në Suedi më nuk janë më të detyruara që gjatë aktit të kenë thënë “jo”, apo të dëshmojnë se e kanë kundërshtuar dhe janë mbrojtur gjatë aktit, për të denuar dhunuesin.Aktet seksuale lejohen në këtë vend vetëm nëse bëhen mbi bazën vullnetare.

Leave a Reply